Affärsidé
Vår affärsidé är att designa och erbjuda synbara, säkra och stilfulla reflexer till den välklädda kvinnan och mannen. Vi skapar säkra möten i trafiken mellan fotgängare, cyklister och bilister.

Mission
Vår mission är att skapa säkra möten och trygghet i trafiken tack vare designade reflexer som människor vill bära.

Passion
Smart in the dark brinner för säkra och lysande möten i trafiken. Vår passion är omtanke, säkerhet och design. Med de värdeorden önskar vi skapa trygghet till alla trafikanter. Var rädda om varandra, för alla är vi värdefulla.

Vision
Vår vision är att alla i trafiken skall vilja synas i trafiken.